Developed in conjunction with Joomla extensions.

Historia

Gdańskie Zakłady Radiowe T-18 założono w 1957 roku w celu projektowania i produkcji radiolinii, dla radiokomunikacji oraz transmisji programów telewizyjnych na terenie kraju.

W 1958 przystąpiono do produkcji telewizorów.  Do roku 1989 produkowano odbiorniki telewizyjne czarno białe w ilości ponad 300 tysięcy szt. rocznie. Od roku 1982 rozpoczęto produkcję odbiorników telewizyjnych kolorowych, na bazie własnych opracowań.

Od roku 1958 przystąpiono do opracowania i produkcji profesjonalnych urządzeń radiokomunikacji morskiej i łączności lotniczej oraz podjęto produkcję urządzeń łączności do zastosowań specjalnych, na bazie opracowań własnych i licencyjnych.

W 1972 roku przedsiębiorstwo zmieniło nazwę na:
Gdańskie Zakłady Elektroniczne "UNIMOR".

W listopadzie 1994r. nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną Gdańskie Zakłady Elektroniczne "UNIMOR" S.A, w skład której wchodziły: zakład "UNIMOR-TV Sp. z o.o.", zakład "ERICSSON UNIMOR" Sp. z o.o. oraz Zakład Urządzeń Profesjonalnych.

W styczniu 1997 roku Zakład Urządzeń Profesjonalnych został przekształcony w spółkę UNIMOR RADIOCOM Sp. z o.o.

Copyright