Developed in conjunction with Joomla extensions.

Programator Elektroniczny PR 6163-4

Programator PR 6163-4 przeznaczony jest do sterowania radiostacją R-862 produkcji rosyjskiej na samolocie SU-22. Zastępuje on programator produkcji rosyjskiej z mechanicznym wyborem kanałów. PR 6163-4 umożliwia dwa tryby pracy z blokiem nadawczo - odbiorczym radiostacji R-862.:

 

– tryb pracy kanałowej, przy korzystaniu z uprzednio zaprogramowanych

częstotliwości kanałowych

– tryb bezpośredniego wyboru częstotliwości z klawiatury, bez wpisywania do

pamięci programatora.

 

Copyright