Upłynął okres ważności Świadectwa Homologacji

Unimor Radiocom Sp. z o.o. informuje, że dla radiostacji typu:
RS 6101, RS 6102, RS 6103, RS 6104, RS 6105, RS 6108
upłynął okres ważności Świadectwa Homologacji
Dz. U. Nr 171 z 2004 poz. 1800