Historia

Gdańskie Zakłady Radiowe T-18 założono w 1957 roku w celu projektowania i produkcji radiolinii, dla radiokomunikacji oraz transmisji programów telewizyjnych na terenie kraju.

Od roku 1958 przystąpiono do opracowania i produkcji profesjonalnych urządzeń radiokomunikacji morskiej i łączności lotniczej oraz podjęto produkcję urządzeń łączności do zastosowań specjalnych, na bazie opracowań własnych i licencyjnych.

W tym samym roku przystąpiono do produkcji telewizorów. W roku 1982 rozpoczęto produkcję odbiorników telewizyjnych kolorowych, na bazie własnych opracowań.

W 1972 roku przedsiębiorstwo zmieniło nazwę na Gdańskie Zakłady Elektroniczne “UNIMOR”.

W listopadzie 1994 nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną Gdańskie Zakłady Elektroniczne “UNIMOR” S.A, w skład której weszły: zakład “UNIMOR-TV Sp. z o.o.”, zakład “ERICSSON UNIMOR” Sp. z o.o. oraz Zakład Urządzeń Profesjonalnych.

W styczniu 1997 roku Zakład Urządzeń Profesjonalnych został przekształcony w spółkę UNIMOR RADIOCOM Sp. z o.o.