Certyfikaty

Mając świadomość wysokich oczekiwań naszych wymagających Klientów zapewniamy najwyższą jakość produkowanych wyrobów i świadczonych usług. Aby osiągnąć ten cel, proces kontroli jakości obejmuje wszystkie fazy cyklu życia wyrobu, od fazy koncepcji, poprzez fazy projektowania, rozwoju, produkcji, obsługi, sprzedaży, serwisowania aż po fazę jego utylizacji po zakończeniu eksploatacji.

Certyfikowany system zarządzania jakością jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 oraz publikacji AQAP 2110:2016 i poświadczony certyfikatami wydanymi przez Centrum Certyfikacji Jakości. Zakres certyfikacji: projektowanie, produkcja, sprzedaż, instalowanie i serwisowanie wyrobów i wykonywanych usług dla urządzeń radiokomunikacji morskiej, naziemnej i lotniczej oraz wykonywania napraw pogwarancyjnych dla w/w wyrobów i wykonywanych usług.

Wysokie standardy kontroli stanowisk pracy oraz zrozumienie istoty i wagi systemu jakości przez kierownictwo, oraz pozostałych pracowników, a także stałe dążenie do udoskonalania systemu jakości, jest gwarantem pełnej satysfakcji naszych Klientów.

Cele jakościowe firmy

Do najważniejszych wytycznych którymi kieruje się nasza firma w kształtowaniu polityki jakości należą:

  • projektowanie i produkcja wyrobów dorównujących jakością wyrobom z najlepszych firm konkurencyjnych,

  • zapewnienie wysokiej niezawodności wyrobów poprzez stosowanie materiałów od kwalifikowanych dostawców, przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych oraz nowoczesnej, sprawdzonej technologii produkcji,

  • tworzenie kultury jakości w odniesieniu do własnej załogi, we współpracy z klientami i dostawcami,

  • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością,

  • regularne przeprowadzanie wewnętrznych i zewnętrznych audytów celem dostosowywania procedur do ewoluujących norm.