Programator elektroniczny PR-6163-4

Programator PR-6163-4 przeznaczony jest do sterowania radiostacją R-862 produkcji rosyjskiej na samolocie SU-22. Zastępuje on programator produkcji rosyjskiej z mechanicznym wyborem kanałów. PR-6163-4 umożliwia dwa tryby pracy z blokiem nadawczo – odbiorczym radiostacji R-862.:

 

– tryb pracy kanałowej, przy korzystaniu z uprzednio zaprogramowanych

częstotliwości kanałowych

– tryb bezpośredniego wyboru częstotliwości z klawiatury, bez wpisywania do

pamięci programatora.