Programator elektroniczny PR-6163-5

Programator PR-6163-5 przeznaczony jest do sterowania radiostacją R-863 produkcji rosyjskiej na samolocie MIG-29 oraz radiostacją zamontowaną na śmigłowcach Mi-17 i Mi-24. Zastępuje on programator produkcji rosyjskiej z mechanicznym wyborem kanałów.
PR-6163-5 umożliwia dwa tryby pracy z blokiem nadawczo – odbiorczym radiostacji R-863:

 

– tryb pracy kanałowej, przy korzystaniu z uprzednio zaprogramowanych

częstotliwości kanałowych

– tryb bezpośredniego wyboru częstotliwości z klawiatury, bez wpisywania do

pamięci programatora