Programator elektroniczny PR-6163-6

Programator PR-6163-6 przeznaczony jest do sterowania radiostacjami RS-6106, RS-6107,
oraz RS-6113 produkcji Unimor Radiocom. PR-6163-6 umożliwia dwa tryby pracy z blokiem nadawczo – odbiorczym radiostacji:

 

– tryb pracy kanałowej, przy korzystaniu z uprzednio zaprogramowanych

częstotliwości kanałowych

– tryb bezpośredniego wyboru częstotliwości z klawiatury, bez wpisywania do

pamięci programatora