Programator elektroniczny PR-6163-8


Programator PR-6163-8 przeznaczony jest do sterowania radiostacją R-828 produkcji rosyjskiej na śmigłowcach Mi-8, Mi-17 i Mi-24.

Zastępuje on programator produkcji rosyjskiej z mechanicznym wyborem kanałów. PR-6163-8 umożliwia dwa tryby pracy z blokiem nadawczo – odbiorczym radiostacji R-828:

 

– tryb pracy kanałowej, przy korzystaniu z uprzednio zaprogramowanych

częstotliwości kanałowych

– tryb bezpośredniego wyboru częstotliwości z klawiatury, bez wpisywania do

pamięci programatora